As gevolg van ’n skerp toename in die populasiegroei en daarmee saam ’n verhoogde vraag na voedsel, word daar jaar na jaar meer druk op saai- en groenteboere geplaas om groter oeste uit dieselfde stuk grond te lewer. Ten einde die boere te help, is wetenskaplikes volstoom besig om te verbeter op bestaande kunsmis wat beter oeste kan meebring.

SOURCE NBPT vir ’n top oes

Selfde land.  Ander kunsmis.  Goeie oes.

NBPT urease inhibeerder gee groter oeste en meer wins.

Leon Lotz van Gavilon Kunsmis, sê een van die kern aspekte rondom beter gewasproduksie is meer stikstof in die grond. Plante het stikstof nodig om te groei, maar die natuur het nie ’n manier om stikstof by die plant te kry nie, behalwe deur die grond.

 

Die beste manier om dié probleem aan te spreek is om ureum en ammonium-nitraat, wat stikstof vrystel, aan die plante toe te dien. Die ureum moet egter vinnig, nadat die toegedien is, in die grond ingewerk word. Dit is gewoonlik hier waar die probleem lê. As dit te lank op die grond lê, sal dit as stikstofgewende gas vervlugtig.

Oplossing

 

Leon sê Gavilon Kunsmis het hierdie probleem aangespreek en ’n nuwe produk saamgestel wat saam met Ureum toegedien kan word en wat help om die stikstof langer in die grond te hou. Die produk, Source NBPT, ‘n behandelde ureum, bevat NBTP en dit is juis hierdie element wat die stikstof vervlugting teenwerk en op dié manier bly dit ook langer in die grond.

 

Hy sê ureum vervlugtig as dit bo-op die grond lê.

“Een metode om vervlugtiging van ureum te voorkom is om dit met ’n urease inhibeerder, naamlik NBPT, te behandel.

’n Urease inhibeerder gee die ureumkorrel kans om op te los en in die grond te beweeg voordat hidrolise plaasvind, wat ammoniakvorming veroorsaak. Hierdie ammoniak vervlugtiging is verantwoordelik vir die brand van plante.”

 

“Omdat die hidroliese proses vertraag word, gee dit die boer kans om die ureum met besproeiing of reën in die grond in te was of om dit meganies in te werk. Die maksimum beskerming teen vervlugtiging is

14 tot 21 dae,” het hy verduidelik.

 

Leon het ook bygevoeg dat die ammoniak wat hier gevorm word nou veilig kan omskakel na ammonium toe, wat ’n sout is en wat deur die grond vasgehou word.

 

Hy vertel dat hierdie produk homself reeds op verskeie gebiede suksesvol bewys het. Dit was aanvanklik gebruik in denneplantasies, maar later het die wetenskaplikes dit ook begin inspan in gewasverbouing. Hy sê baie boere gebruik reeds die Source behandelde ureum as ’n bestuursmetode om ureum suksesvol as kunsmis te gebruik. Ureum is in die eerste plek goedkoop en maklik verkrygbaar. Met die NBPT word die werking daarvan net baie verbeter.

 

Voordele

 

Hy sê daar is ook heelwat voordele verbonde aan hierdie NBPT produk.

 

  • Behalwe dat dit help om die stikstof langer in die grond te hou, is dit ook meer ekonomies omdat minder kunsmis gebruik word en dit relatief goedkoop is in vergelyking met ander produkte.
  • Nog ’n voordeel is dat dit op die meeste gewasse gebruik word en dit kan in enige grondsoort met sukses gebruik word.
  • Vir boere wat voorstanders is van “geen bewerking” is, is daar meer buigbaarheid in die kunsmisbestuurprogram.
  • Dit kan ook met goeie kostebesparing aangewend word in bewerkingstelsels op die plaas waar stikstof deur middel van die grond toegedien word.
  • Blaarbrand van die gewasse en wortelbrand vind baie minder plaas omdat daar nie ammoniak vrygestel word nie.

 

Leon sê Gavilon het reeds verskeie kliënte wat van die produk gebruik maak en almal is baie tevrede met die resultate wat hulle reeds behaal het. Volgens hom is dit eintlik ’n eenvoudige konsep wat gebruik word om die meeste uit ’n landery te haal, sonder dat die boer ’n arm en ’n been gaan kos.

 

Vir enige navrae kan Leon Lotz geskakel word

by 076 303 4598.

Copyright © 2017 Gavilon South Africa (Pty) Ltd           Legal         Site Map